Қаржы есептемесіi

Аудиторлық ұйым растаған жылдық қаржылық есептеме

Аудиторлық есеп 2015
Аудиторлық есеп 2016
Аудиторлық есеп 2017
Мерзімді баспа 2016
Мерзімді баспа 2017
Мерзімді баспа 2018